Julkaisut

Heli Rantala: Något om böcker – kirjojen ja kauppiaiden jäljillä 1800-luvun alun Turussa. Teoksessa Turun romantikko. Esseitä Hannu Salmelle. Toim. Juhana Saarelainen, Heli Rantala, Petri Paju, Mila Oiva. Turun yliopisto 2021. Teksti on vapaasti luettavissa täällä: https://www.utupub.fi/handle/10024/151696

Jukka Sarjala: Kiertävät kirjat. Painotuotteiden aineellis-sosiaalinen vaikuttavuus Anders Johan Sjögrenin elämässä ja opiskelussa 1810-luvulla. Historiallinen Aikakauskirja 3/2021, s. 275–287.

Heidi Hakkarainen: Ylirajainen lehdistö: Viipurin 1800-luvun alun saksankieliset lehdet kirjallisen kulttuurin välittäjinä. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, Vol. 18 Nro. 4 (2021). https://doi.org/10.30665/av.107584

Jukka Sarjala: Läsning förenar. Om den lärda och litterära gemenskapen i Åbo i början av 1800-talet. Historisk Tidskrift för Finland 1/2022 (årg. 107) s. 36–67.

Jukka Sarjalan haastattelu Läsning förenar -artikkelin teemoista: https://historiskaforeningen.fi/lasning-skapar-gemenskap/, julkaistu 27.5.2022.

Janne Tunturi ja Heli Rantala: Kansainvälisyyden ja kulttuurin nimissä. Friedrich Anton Meyer 1800-luvun alun kirjakulttuurin toimijana. Historiallinen Aikakauskirja 3/2022, s. 304–317.

Ulla Ijäs: Rovasti Rönnholmin kirjakokoelma – Kirjat ylirajaisina liikkuvina esineinä 1800-luvun alussa. Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus. Toim. Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2023. https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/ksvk.102/

Janne Tunturi ja Emilia Karppinen: Porvoon kymnaasin kirjasto kansainvälisen kirjastohistorian tutkimuksen näkökulmasta. Auraica. Scripta societate Porthan edita Vol. 14 Nro. 1 (2023). https://doi.org/10.33520/aur.142181

Heli Rantala, Jukka Sarjala, Janne Tunturi, Ulla Ijäs ja Heidi Hakkarainen: Kirjojen kaipuu. Kirjakulttuuria 1800-luvun alun Suomessa. Gaudeamus 2024. (monografia)

***

Ennen ja nyt: Historian tietosanomat -verkkolehden teemanumerossa ”Materian, tiedon ja ihmisten matkassa. Näkökulmia kirjallisen kulttuurin liikkeen tutkimukseen” Vol 22 Nro 1 (2022) on julkaistu seuraavat projektin tutkijoiden tekstit:

Heli Rantala & Ulla Ijäs: Materian, tiedon ja ihmisten matkassa. Näkökulmia kirjallisen kulttuurin liikkeen tutkimukseen. Teemanumeron pääkirjoitus. https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.115386

Ulla Ijäs: Kirjat liikkeellä 1800-luvun alun Itämeren alueella. https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.113459

Heidi Hakkarainen: Oppineiden liikkuminen ja sanomalehti-ilmoitukset 1800-luvun alun Viipurissa. https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.113382

Heli Rantala: Ylioppilaan matkassa. Opinkäyntiä ja kävelemistä 1800-luvun alussa. https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.113431

Janne Tunturi: Kreikan 200-vuotiaan vallankumouksen monet äänet. https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.115409

***

Sanojen liike -podcast esittelee projektin teemoja ja tuloksia:

https://open.spotify.com/embed/show/7hub2VYi4Gsyrt9j5yOx0k