Julkaisut

Heli Rantala: Något om böcker – kirjojen ja kauppiaiden jäljillä 1800-luvun alun Turussa. Teoksessa Turun romantikko. Esseitä Hannu Salmelle. Toim. Juhana Saarelainen, Heli Rantala, Petri Paju, Mila Oiva. Turun yliopisto 2021. Teksti on vapaasti luettavissa täällä: https://www.utupub.fi/handle/10024/151696

Jukka Sarjala: Kiertävät kirjat. Painotuotteiden aineellis-sosiaalinen vaikuttavuus Anders Johan Sjögrenin elämässä ja opiskelussa 1810-luvulla. Historiallinen Aikakauskirja 3/2021, s. 275–287.

Sanojen liike -podcast esittelee projektin teemoja ja tuloksia:

https://open.spotify.com/embed/show/7hub2VYi4Gsyrt9j5yOx0k