Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme koostuu viidestä Turun yliopiston historia-aineiden tutkijasta. Ryhmän asiantuntemus ulottuu 1700- ja 1800-lukujen kirja-, aate- ja kulttuurihistoriasta muun muassa Vanhan Suomen alueen historiaan, lehdistön historiaan sekä saksankielisen kirjallisen kulttuurin historiaan.

Dos. Heli Rantala, kulttuurihistoria, projektin johtaja
FT Heidi Hakkarainen, kulttuurihistoria
Dos. Ulla Ijäs, Suomen historia
Dos. Jukka Sarjala, kulttuurihistoria
Dos. Janne Tunturi, Euroopan ja maailman historia